Lodaer Img

Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος (ΠΧΣ)

Σε μετωπιαίο επίπεδο ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος με τον Οπίσθιο Χιαστό Σύνδεσμο παρουσιάζουν Xιαστή εμφάνιση Εμβιομηχανική του ΠΧΣ Κακώσεις του ΠΧΣ Ο μηχανισμός κάκωσης δημιουργείται από: Μετά από έρευνες οι αθλήτριες υφίστανται σε συχνότητα ρήξη ΠΧΣ, 2 ως 8 φορές μεγαλύτερη από ότι οι αθλητές (ορμονικές μυϊκές αλλαγές κατά τη διάρκεια του κύκλου- ανατομία- μυϊκή […]

Σε μετωπιαίο επίπεδο ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος με τον Οπίσθιο Χιαστό Σύνδεσμο παρουσιάζουν Xιαστή εμφάνιση

Εμβιομηχανική του ΠΧΣ
 • Πρωτοπαθής σταθεροποιητής της Πρόσθιας μετακίνησης της Κνήμης σε σχέση με τον Μηρό
 • Δευτεροπαθής σταθεροποιητής στην εσωτερική και εξωτερική στροφή του γόνατος, όπως επίσης στη ραιβότητα και βλαισότητα του γόνατος
 • Ανθίσταται στις διατμητικές δυνάμεις
 • Ανθίσταται στην υπερέκταση του γόνατος
 • Η μεγίστη δύναμη ελκυσμού του ΠΧΣ είναι 1725±270 Ν
 • Είναι μικρότερη από τις δυνάμεις που εμφανίζονται στις εργώδεις αθλητικές δραστηριότητες
 • Το μειονέκτημα αυτό αναπληρώνεται από τη δράση των μυών και από τον αποτελεσματικό ιδιοδεκτικό μηχανισμό
Κακώσεις του ΠΧΣ
 • Μερική διάταση < 10%
 • Διάταση>10%- Πλαστική παραμόρφωση
 • Μερική Ρήξη
 • Πλήρης Ρήξη
 • Απόσπασης από Κατάφυση
 • Υπολογίζεται ότι το 70% των κακώσεων του ΠΧΣ συμβαίνουν με μηχανισμό χωρίς άμεση επαφή, ενώ το 30% με άμεση επαφή με άλλο αθλητή η αντικείμενο
 • Ο μηχανισμός κάκωσης συνήθως συμβαίνει κατά την απότομη επιβράδυνση της ταχύτητας σε συνδυασμό με αλλαγή κατεύθυνσης, στροφής ή ελιγμών, αδέξιων κινήσεων η παιχνίδι εκτός ελέγχου, λόγω μυϊκής κόπωσης
Ο μηχανισμός κάκωσης δημιουργείται από:
 • Βίαιη υπέρκαμψη του γόνατος
 • Βίαιη βλαισότητα και εξωτερική στροφή της κνήμης σε σχέση με το μηρό
 • Βίαιη υπερέκταση του γόνατος με πακτωμένη ποδοκν/κή στο έδαφος
 • Εσωτερική στροφή της κνήμης σε σχέση με το μηρό

Μετά από έρευνες οι αθλήτριες υφίστανται σε συχνότητα ρήξη ΠΧΣ, 2 ως 8 φορές μεγαλύτερη από ότι οι αθλητές (ορμονικές μυϊκές αλλαγές κατά τη διάρκεια του κύκλου- ανατομία- μυϊκή ισχύς-μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης στην μυϊκή συστολή και μυϊκό συντονισμό- τεχνική προπονητικής εκπαίδευσης).

Τρόποι Θεραπείας
Συντηρητική
 • Κινησιοθεραπεία
 • Ηλεκτροθεραπεία ( Ηλεκτροδιέγερση-Biofeedback)
 • Διαμαγνητική Αντλία (Συνοδο οστικο οιδημα-αποιδηματικη θερ)
 • Ενδυνάμωση μυών του γόνατος
 • Ενδυνάμωση όλων των μυών του Ισχίου και της Ποδ/κης
 • Ασκήσεις Ιδιοδεκτικότητας
 • Επανεκπαίδευση πλειομετρικής συστολής
 • Αντιφλεγμονώδεις Αγωγή – Παγοθεραπεία
Χειρουργική
 • Ποσοστό επιτυχούς έκβασης: 85-90%
 • Ποσοστό αποτυχίας: 10-15%
 • Δεν υπάρχει ακόμα μια σταθερή τεχνική
 • Πλέον των 400 οι μέχρι σήμερα τεχνικές αποκαταστάσεως του ΠΧΣ
Συρραφή
Αυτομόσχευμα
 • Επιγονατιδικός Τένοντας
 • Οπίσθιοι Μηριαίοι
 • Τετρακέφαλος
Άλομοσχεύματα – Πτωματικά
 • Επιγονατιδικός Τένοντας
 • Οπίσθιοι Μηριαίοι
 • Τετρακέφαλος
 • Αχίλλειος Τένοντας
 • Πρόσθιος κνημιαίος
Συνθετικά Μοσχεύματα Γ Γενιάς (Lars)
Εξωαρθρικές Επεμβάσεις ή Συνδυασμοί Επεμβάσεων
Χειρουργική αποκατάσταση ΠΧΣ
 • Εξωαρθρικές τεχνικές
 • Αρθροσκοπικές τεχνικές
 • Μονής δέσμης (επιγονατιδικός τένοντας-τετρακέφαλος τένοντας-οπίσθιοι μηριαίοι-πτωματικά μοσχεύματα)
 • Διπλής δέσμης (οπίσθιοι μηριαίοι- πτωματικά μοσχεύματα)
Έξοδος από νοσοκομείο
 • Μία ημέρα νοσηλεία
 • 24 ώρες παραμονή
 • 48 ώρες παραμονή
Επιπλοκές
 • Φλεγμονή (0,14%-1,74%)
 • Αντιβίωση-συνεχείς εκπλύσεις-αφαίρεση υλικών
 • Αποτυχία μοσχεύματος
 • Χαλάρωση ή απορρόφηση μοσχεύματος
 • Οστεοπόρωση
 • Διεύρυνση κνημιαίας και μηριαίας σήραγγας (κανάλι)
 • Οστεονέκρωση μηριαίου κονδύλου (μεθοδολογία δύο δεσμίδων)
 • Χονδρόλυση
 • Χονδροπάθεια
 • Αρθρίτιδα
 • Υπαισθησία στην περιοχή κατανομής του σαφηνούς νεύρου
 • Επιπλοκές λόγω κακής τοποθετήσεως σταθεροποιητικών υλικών
 • Νευρίνωμα του σαφηνούς νεύρου
 • Υπερευαισθησία σταθεροποιητικών υλικών
 • Δυσκαμψία
 • Χρόνος χειρουργικής αντιμετώπισης
 • Λανθασμένη τοποθέτηση μοσχεύματος
 • Τοποθέτηση μοσχεύματος σε μεγάλη τάση
 • Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση
 • Ανεπαρκής ιατρική και φυσικοθεραπευτική επικοινωνία
 • Μειωμένη συμμετοχή και προσπάθεια του ασθενούς
 • Ανεπαρκής ανταπόκριση ασθενούς στις οδηγίες
 • Υποεπιγονατιδικό συρρικνωτικό σύνδρομο
 • Αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία
Επαναγγείωση μοσχεύματος ΠΧΣ
 • Νέκρωση μοσχεύματος από την 6η ως 10η εβδομάδα
 • Επαναγγείωση μοσχεύματος από 20η + εβδομάδα
 • Ωρίμανση κολλαγόνου στους 12 μήνες
Δύναμη μοσχεύματος ΠΧΣ
 • 50% απώλεια δύναμης στους 3 πρώτους μήνες
 • Ωρίμανση μοσχεύματος στους 12 μήνες
Πρόληψη
 • Βελτίωση της τεχνικής αλμάτων
 • Βελτίωση της σταθεροποίησης του Κορμού (ΣΣ)
 • Βελτίωσης του χρόνου συστολής αντίδρασης των οπισθίων μηριαίων
 • Βελτίωση του δυναμικού ελέγχου συστολής Οπισθίων μηριαίων-Απαγωγών Ισχίου
 • Πρόληψη πρηνισμού υπαστραγαλικής άρθρωσης ποδοκνημικής και υπέρμετρης στροφής του οστού της κνήμης