Πρόκειται για εξέταση που αναλύει την κατανομή πιέσεων κατά τη στάση και τη βάδιση, μέσω ειδικού πελαματογράφου χιλιάδων αισθητήρων. Γίνεται τόσο στατικά (ακίνητος) όσο και δυναμικά (κίνηση εξεταζόμενου). 

Ο πελματογράφος οδηγεί σε ανάλυση δεδομένων που μαζί με τα στοιχεία από την κλινική εξέταση θα μας οδηγήσουν στην κατασκευή εξατομικευμένων πάτων η όχι. Ενδείκνυται για πληθώρα παθήσεων όπως π.χ. πλατυποδία, κηλοποδία, πόνο στα γόνατα, μέση κ.α.  

Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.